masuri

2.2.1. Situatia emisiilor de gaze cu efect de sera

Agentii incalzirii globale – principala cauza a incalzirii globale este cresterea continutului de dioxid de carbon din atmosfera. Alte gaze care contribuie laa cest fenomen sunt: metanul, dioxidul de azot, ozonul, CFC11 si CFC12. Activitatile umane care contribuie la incalzirea globala sunt: producerea si utilizarea energiei (56%), CFC (17%), practicile din agricultura (15%), alte utilizari industriale.

Incepand cu anul 2000 Serviciul Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu din cadrul Agentiei de Protectie a Mediului Prahova elaboreaza inventarul anual de emisii ale poluantilor atmosferici conform metodologiei in vigoare (anexa la Ordinul 524/2000 si metoda CORINAIR). Au fost inventariate urmatoarele emisii:-acidifianti (NH3, NOx, SOx);-precursori ai ozonului;- gaze cu efect de sera (CO2, CH4,N2O );-metale grele (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn);- poluanti organici persistenti (PAH, PCB,Dioxina).

Din reprezentarea grafica a emisiilor anuale de gaze cu efect de sera – CO2, CH4, N2O(comparativ anul 2004/2003), se observa o crestere a emisiilor de CH4si o usoara crestere a emisiilor de CO2.Cresterea emisiilor de CO2 este directlegata de activitatea industriala, in timp ce cresterea emisiilor de metan se datoreaza cresterii numerice a populatiei.

3.DETERIORAREA STRATULUI DE OZON

Ozonul este un constituent natural al atmosferei fiind prezent la o altitudine situata intre 15-40 km si realizand un invelis protector pentru pamant. Cea mai mare cantitate de ozon,aproximativ 90% se afla in stratul cuprins intre 8 –18 km. Acest filtru foarte fin retine aproape in totalitate radiatia ultravioleta,biologic nociva care se indreapta spre suprafata Terrei, regleaza temperatura din stratosfera cu implicatii deosebite in conditionarea circulatiei atmosferice si a climei globului terestru,protejeaza toate formele de viata de pe pamant.

Scaderea concentratiei ozonului cu 1 % duce la sporirea intensitatii razelor ultraviolete deasupra solului cu 2%. Cantitatea de ozon cauzeaza doua probleme ecologice separate. Una tine de cresterea cantitatii de ozon in troposfera (ozonul din troposfera este un component cheie in smogul fotochimic) si constituie o problema comunaa multor orase din lume.

Alta problema, tine de epuizarea ozonului din stratosfera.Aceasta duce la scaderea eficacitatii sistemului imunitar, arsuri grave in zonele expuse la soare, reducerea culturilor si implicit a cantitatii de hrana, ca urmare a micsorarii frunzelor la plante, distrugerea vietii marine, a planctonului – plante si animale microscopicecare traiesc in suspensie aproape de suprafata apei cu care se hranesc animalele marine si implicit afecteaza hrana omului prin reducerea cantitatii de peste comestibil, degradarea unui numar important de materiale plasticeutilizate in constructii, vopsele, etc. In aceste conditii neutralizarea deseurilor in conditii ecologice devine un imperativ de care depind generatiile viitoare.

Degradarea stratului de ozon se datoreaza interventiei unor gaze nocive, provenite de pe pamant si ajunse in atmosfera. Aceste gaze au incontinutul lor: carbon (CO, CO2, CH4), hidrocarburi (faraCH4), azot (NOX, NO2 in principal), clor (freoni),brom (haloni), hidrogen (H2 si H2O), care au rol vital in fotochimia tropo – si stratosferei. Degradarea straturilor de ozon, in aceste conditii, este efectul unor reactii chimice. Reactiile chimice se produc intre gazele mentionate mai sus si cristalele de gheata acoperite cu acizi, pe de o parte, iar pe de alta parte la contactul dintre gaze cu raze ultraviolete cand,clorul, respectiv bromul, din gaze sunt eliberati si degradeaza moleculele de ozon, fragmentandu-le in oxigen molecular (O2).

Reducerea stratului de ozon are efecte negative nu numai asupra ecosistemelor acvatice si terestre,dar si asupra materialelor, asupra proceselor chimice din atmosfera,influentand intreg echilibrul vietii pe pamant.Conventia de la Viena aprecizat o serie de substante de origine antropica si naturala considerate aavea capacitatea de a modifica proprietatile fizice si chimice ale stratului deozon, si anume:

Substante cu continut de carbon:-monoxidul decarbon, care provine atat din surse antropice cat si naturale si care influenteaza reactiile din troposfera;-dioxidul de carbon,provine in special din surse antropice si influenteaza structura termica aatmosferei, deci afecteaza stratul de ozon;-metanul, provine din surse naturale si antropice si afecteaza atat ozonul stratosferic cat si pe cel troposferic;-alte hidrocarburi provenite din surse naturale sau antropice si care influenteaza fotochimia stratosferei.