Transcrierea actului de stare civila
Transcrierea reprezinta înregistrarea în documentele de stare civila românesti a actelor sau faptelor de stare civila ale cetatenilor români încheiatate în strainatate de autoritatile locale.

 

1. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de nastere eliberate de autoritatile straine:
Competenta: unul dintre parinti ,cetatean roman, are sau a avut ultimul domiciliu în judetul Olt.
În cazul copiilor a caror nastere s-a produs în strainatate si care au fost înregistrati la autoritatile straine competente, parintii cetateni români, sunt obligati în termen de 6 luni de la data întoarcerii în tara, sa ceara transcrierea certificatelor de nastere straine în actele de nastere românesti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în tara.

Acte necesare:
- cererea de transcriere adresata primarului localitatii în raza careia îsi are domiciliul solicitantul;
- certificatul de nastere original supralegalizat sau, dupa caz, apostilat conform conventiei de la Haga;
- fotocopie (xerocopie) a acestuia;
- traducerea în limba româna a certificatului, autentificata de un notar public din România sau solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;
- fotocopia (xerocopia) actului de identitate al parintelui care solicita transcrierea,
- fotocopia (xerocopia) certificatelor de stare civila (nastere si casatorie daca este cazul);
- declaratie data în fata ofiterului de stare civila de parintele care solicita transcrierea din care sa reiasa domiciliul minorului, la unul dintre acestia, în cazul în care parintii au domicilii diferite.

2. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de casatorie eliberate de autoritatile straine:
Competenta: unul dintre soti ,cetatean roman , are sau a avut ultimul domiciliul în judetul Olt.

Acte necesare:
-cererea de transcriere adresata primarului localitatii în raza careia îsi are domiciliul solicitantul;
-certificatul de casatorie original ,supralegalizat sau dupa caz, apostilat conform conventiei de la Haga
-fotocopie (xerocopie) a acestuia;
- traducerea în limba româna a certificatului, autentificata de un notar public din România sau solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;
- fotocopie (xerocopie) a cartii de identitate sau a buletinului, pentru cetatenii români cu domiciliul în judetul Olt;
- declaratii notariale din partea ambilor soti, daca sunt cetateni români, sau numai a sotului cetatean român, cu privire la numele purtat dupa casatorie, în situatia în care în certificatul/extrasul procurat din strainatate nu se face referire la numele sotilor dupa casatorie;
- certificatele de nastere ale sotilor în fotocopii (xerocopii);
- sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul):
- daca este din strainatate trebuie apostilata (daca este cazul) + fotocopie (xerocopie) + traducerea în limba româna legalizata de un notar public român sau apostilata în cazul legalizarii de un notar public strain;
- daca este din România în original + fotocopie (xerocopie);
- certificatul de deces al fostului sot, în cazul în care solicitantul a mai fost casatorit (daca este cazul);
- timbru fiscal de 2 lei.

Depunerea dosarului de transcriere se poate face personal de catre unul dintre soti (cetatean român) sau de catre o alta persoana împuternicita prin procura speciala în acest sens.

Din procura speciala trebuie sa rezulte faptul ca solicitantul este împuternicit de catre unul din soti, sa-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau la primaria sau oficiul de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcrierea casatoriei în actele de stare civila române si eliberarea certificatului românesc.

Procura speciala poate fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati:

- Notar public din România;
- Misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din tara în care se afla titularii/titularul actului;
- Notar public strain, procura urmând a fi supralegalizata sau, dupa caz, apostilata conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961;
3. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de deces eliberate de autoritatile straine:
Competenta: membrii familiei sau persoana îndreptatita care solicita transcrierea actului de deces, care au sau au avut ultimul domiciliu (înainte de plecarea definitiva din tara) în judetul Olt.

Acte necesare:
- cererea de transcriere adresata primarului localitatii în raza careia îsi are domiciliul solicitantul;
- certificatul sau extrasul de pe actul de deces emis de autoritatile din strainatate în original supralegalizat sau, dupa caz, apostilat conform conventiei de la Haga;
- o fotocopie (xerocopie) a certificatului sau extrasul de deces emis de autoritatile straine
- traducerea în limba româna a certificatului, autentificata de un notar public din România sau solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;
- fotocopii (xerocopii) ale certificatului de nastere si de casatorie ale persoanei decedate;
- actul de identitate în original /fotocopie (xerocopie) a actului de identitate a persoanei decedate;
- fotocopie (xerocopie) a actului de identitate a persoanei care solicita transcrierea certificatului de deces;
- timbru fiscal de 2 lei.

Nota: În situatia în care se stabileste ca în certificatul sau extrasul eliberat de autoritatile straine au fost înscrise date care sunt în neconcordanta cu cele înscrise în registrele de stare civila române si RNEP, transcrierea se va face dupa îndreptarea erorilor de catre autoritatile straine emitente.
În toate cazurile de transcriere ,documentele eliberate de statele cu care România are încheiate tratate sau conventii bilaterale , acorduri de asistenta juridica în materie civila sunt scutite de supralegalizare , apostilare sau orice alta formalitate.