Schimbarea numelui pe cale administrativa
Competenţă: persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă are sau a avut ultimul domiciliul pe raza judeţului Olt.

 

Acte necesare:
- cererea de schimbare a numelui motivata;
- copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
- un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
- consimtamântul, dat în forma autentica, al celuilalt sot, în cazul schimbarii numelui de familie purtat în timpul casatoriei;
- copia de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, dupa caz;
- cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;
- orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare.

 

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în urmatoarele cazuri:
- când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
- când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa îl obtina, facând dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta în societate sub acest nume;
- când, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale în materie, au fost efectuate mentiuni gresite în registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, în baza carora au fost eliberate alte acte;
- când persoana în cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite si doreste schimbarea acestuia;
- când persoana în cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume românesc;
- când persoana si-a schimbat numele de origine straina într-un nume românesc, pe cale administrativa si doreste sa revina la numele dobândit la nastere;
- când parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;
- când persoana în cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;
- când sotii au convenit cu ocazia încheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optând pentru numele de familie dobândit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;
- când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior înregistrarii nasterii, însa, întrucât nu a sesizat instanta pentru încuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia în timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui parintelui decât pe cale administrativa;
- când prenumele purtat este specific sexului opus;
- când persoanei i s-a încuviintat schimbarea sexului prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentând un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
- alte asemenea cazuri temeinic justificate;
- când persoana în cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;
- când casatoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobândit la nastere;
- când în urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobândit la nastere;
- când în urma încetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreascâ a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobândit la nastere;
- când fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut în casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredintati spre crestere si educare, cu consimtamântul fostului sot, dat în forma autentica;
- când parintii au divortat, iar copiii încredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
- când s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si în urma desfacerii adoptiei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adoptie;
- când unul dintre soti, la încheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobândit prin adoptie, iar ulterior încheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei.