Eliberarea certificatelor de stare civila la cerere
În situaţia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de naştere se pot elibera la cerere.

Certificatul de naştere se eliberează:
- titularului actului de naştere;
- unuia din părinţi, când se cere certificatul unui minor cu vârsta până în 14 ani;
- reprezentantului legal în lipsa părinţilor.

Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi sau la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează:
- soţului supravieţuitor;
- moştenitorilor legali;
- moştenitorilor testamentari;
- altor persoane îndreptăţite.

Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civilă se poate face personal de către una dintre persoanele menţionate mai sus sau de către o altă persoană ce are procură specială în acest sens. Din procura specială trebuie să rezulte că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptătiţă, să-l reprezinte la serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau biroul de stare civilă de la locul unde se află în păstrare actul sau locul de domiciliu al persoanei îndreptăţite.

Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi:
- Notar public din România;
- Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află titularul actului/ părinţii acestuia;
- Notar public străin, procura urmând a fi supralegalizată sau, după caz, apostilată, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961