Eliberarea primului act de identitate dupa varsta de 18 ani
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;