Istoric si baza legala
Istoric si organizare

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor OLT este organizata in subordinea Consiliului Judetean Olt si este institutie publica de interes judetean cu personalitate juridica, constituita in temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul O.U.G. nr. 50/2004, precum si in temeiul Hotararii nr. 123/2004 a Consiliului Judetean OLT.
In vederea indeplinirii atributiilor, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt, s-a constituit, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Olt si a biroului judetean de evidenta populatiei din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al judetului OLT. Aparatul de specialitate este o structura organizatorica permanenta, care asigura realizarea atributiilor Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt si ale conducerii executive a acesteia, stabilite prin legi si alte acte normative. Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor OLT coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si a compartimentelor/serviciilor de stare civila din cadrul primariilor din judetul Olt.
Activitatea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt este coordonata de secretarul judetului. Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt este condusa de un director executiv numit in functie prin hotarare a Consiliului Judetean, in conditiile legii.
Actele normative care reglementeaza organizarea si functionare a Directiei Judetene de Evidenta Persoanelor Olt:
- Ordonanta nr.84/2001 - privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/ 2005
- H.G. nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
- Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.
- Legea nr.105/1992 - cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta nr. 41 /2003 - privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
- H.G.nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
- Metodologia nr.1/1997 - pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
- Legea nr.677/2001 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public.