Atributii
Atributiile Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt

Art.11. Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt are urmatoarele atributii principale:

a) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul de evidenta a persoanelor al judetului Olt;
b) furnizeaza, in cadrul Sistemului National informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a persoanelor;
c) coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;
d) controleaza modul de gestionare si de intocmire a registrelor de stare civila si a listelor electorale permanente;
e) asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate si a cartilor de alegator;
f) monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
g) gestioneaza resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii;
h) tine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul 2, si efectueaza mentiuni pe aceastea, conform comunicarilor primite;
i) indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementarile legale.