Dovada adresei de domiciliu
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:
Eliberare C.I. la expirarea, modificarea, anularea documentului
Eliberarea actului de identitate la : expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea
Eliberarea actului de identitate la : Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior
Eliberare C.I. la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania
Eliberarea actului de identitate la : Schimbarea domiciliului din străinătate în românia
Eliberarea cartii de identitate provizorie
Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
Eliberarea primului act de identitate dupa varsta de 18 ani
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
Înscrierea în actul de identitate
Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
Contravaloarea actelor de identitate
Contravaloarea actelor de identitate
Eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului si a cetateniei romane
Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date elibereaza certificate de atestare a domiciliului si a cetateniei române, care urmeaza sa fie folosite în strainatate, în scopul valorificarii unor drepturi sau al apararii intereselor cetatenilor români.
Eliberare C.I. cand persoana nu poseda toate actele
Eliberarea cărţii de identitate provizorii Când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate
Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane
Documente necesare:
Eliberarea actului de identitate la varsta de 14 ani
Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
Eliberarea actului de identitate la: schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
Eliberarea actului de identitate la: Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
Furnizari de date cu caracter personal din RNEP
Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:
Arondarea localitatilor
Arondarea localitatilor la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza Judetului Olt